سقوط مشعل پارالمپیک

مشعل نمادین پارالمپیک2016 ریو در مراسم افتتاحیه این مسابقات لحظاتی از دست حامل آن به زمین افتاد ......

مشعل نمادین پارالمپیک2016 ریو در مراسم افتتاحیه این مسابقات لحظاتی از دست حامل آن به زمین افتاد.

تگ ها


پارالمپیک