سلطانی فر : ورزش و جوانان پدیده اجتماعی است

به گزارش مدال به نقل از کاپ، مسعود سلطانی فر در همایش روابط عمومی الکترونیک اظهار داشت: به نظر می رسد روابط عمومی الکترونیک که در سال های اخیر به مدد فناوری اطلاعات توسعه یافته، بهترین ابزار اطلاع رسانی است که در سازمان های مدرن استفاده می شود ......

به گزارش مدال به نقل از کاپ، مسعود سلطانی فر در همایش روابط عمومی الکترونیک اظهار داشت: به نظر می رسد روابط عمومی الکترونیک که در سال های اخیر به مدد فناوری اطلاعات توسعه یافته، بهترین ابزار اطلاع رسانی است که در سازمان های مدرن استفاده می شود. روابط عمومی الکترونیک به عنوان یک روش و ابزار 2 هدف مهم دارد. اول برقراری اطلاعات تعاملی سودمند با محیط است و دوم تقویت سواد و آگاهی مخاطبان به منظور تربیت شهروندان فعال است.

وی افزود: روابط عمومی الکترونیک تنها خبر و اطلاع رسانی نیست، بلکه از بهترین رویکردها در ارتباطات اجتماعی است. این نوع ارتباطات باید مراقبت های زندگی را به جامعه یاد دهد و به سلامت کمک کند. روابط عمومی الکترونیک ضرورت دسترسی مردم به اطلاعات یک سازمان است. جامعه پرسشگر فعال تنها به دسترسی اطلاعات صحیح می تواند تحقق یابد.

وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد: ورزش و جوانان به عنوان پدیده اجتماعی است و گستردگی مخاطبان آن بر همه مشهود است. هماهنگی، برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و نظارت بر تمام راهبردهای ورزشی تخصصی است که نیاز برای مدیریت روابط عمومی در یک سازمان ورزشی است. شما در هیچ عرصه ای این ظرفیت را ندارید که ظرف 2 ساعت با به دست آوردن پیروزی بزرگ ورزشی باعث شور و نشاط ده ها میلیون جمعیت که اکثرا جوان هستند، شوید. خدا ناکرده اگر شکستی حاصل شود، باعث افسردگی آن چند ده میلیون می شوید. بسیاری از جوانان ما موفقیت های نظام را در پیروزی های ورزشی دنبال می کنند.

تگ ها


اخبار روز فوتبال