سلطان جدید «پارکور» انتخاب شد

بارت فن درلیندن، پارکورکار معروف هلندی، فاتح مسابقات هنر حرکت در سال 2016 شد ......

«بارت فن درلیندن»، پارکورکار معروف هلندی، فاتح مسابقات «هنر حرکت» در سال 2016 شد. گزارشی کوتاه و دیدنی درباره مسابقات امسال را ببینید.

تگ ها


اکستریم اسپورتس