سلیمی رکورد یک ضرب جهان و المپیک را شکست

بهداد سلیمی با ثبت رکورد 216 کیلوگرم در یک ضرب، رکورد جهان و المپیک را شکست و صدرنشین دسته فوق سنگین وزن شد ......

بهداد سلیمی با ثبت رکورد 216 کیلوگرم در یک ضرب، رکورد جهان و المپیک را شکست و صدرنشین دسته فوق سنگین وزن شد.

 

سلیمی در نخستین حرکت یک ضرب پشت وزنه 206 کیلوگرم قرار گرفت و به راحتی آن را بالای سر برد. 

دومین وزنه درخواستی انوشیروانی سرمربی تیم ملی برای سلیمی 211 کیلوگرم بود که این وزنه را نیز مهار کرد.

لاشا تالاخادزه در نخستین حرکت 205 کیلوگرم را مهار کرد. در دومین حرکت 210 کیلوگرم را زد . او در سومین حرکت برای زدن وزنه 215 کیلوگرم بر روی تخته آمد آن را بالای سر برد و رکورد جهان و المپیک را شکست.

سلیمی در آخرین حرکت برای مهار 216 کیلوگرم آمد و با مهار آن رکورد جهان و المپیک را شکست.

 

وزنه برداران پس از ۱۰ دقیقه استراحت در حرکت دو ضرب به رقابت می پردازند

تگ ها


اخبار روز وزنه‌برداری