سلیمی و مرادی صدر نشین شدند

بهداد سلیمی و سهراب مرادی در هفته دوم لیگ برتر وزنه برداری با رکوردهای بازیهای آسیایی اول شدند و ملی حفاری هم قهرمان لیگ جوانان شد ......

بهداد سلیمی و سهراب مرادی در هفته دوم لیگ برتر وزنه برداری با رکوردهای بازیهای آسیایی اول شدند و ملی حفاری هم قهرمان لیگ جوانان شد.

به گزارش مدال، فینال لیگ برتر وزنه برداری جوانان و هفته دوم لیگ بزرگسالان در سالن آزادی تهران برگزار شد.
در پایان فینال لیگ جوانان، تیم ملی حفاری توانست قهرمان شود و تیم های نور همدان و مناطق نفت خیزجنوب به ترتیب دوم و سوم شدند.
اما در هفته دوم لیگ بزرگسالان، رکورد های ملی پوشان در بازیهای آسیایی برایشان محاسبه شد و بر این اساس بهداد سلیمی و سهراب مرادی با رکوردهایی که در بازیهای آسیایی به ثبت رساندند،   صدر نشین اوزان خود شدند.
نتایج ملی پوشان به شرح زیر است:


سه وزنه بردار برتر بزرگسالان دسته ۵۶ کیلوگرم:
۱- محمدجواد صبح مفرح (عقاب نیروی هوایی) : حرکت یکضرب ۹۴ کیلوگرم، حرکت دوضرب ۱۱۴ کیلوگرم و مجموع ۲۰۸ کیلوگرم
۲- محمد اصغرنژاد (نیروی زمینی ارتش) : حرکت یکضرب ۹۵ کیلوگرم، حرکت دوضرب ۱۰۷ کیلوگرم و مجموع ۲۰۲ کیلوگرم
۳- میثم چغاز (نیروی زمینی ارتش) : حرکت یکضرب ۹۳ کیلوگرم، حرکت دوضرب ۱۰۸ کیلوگرم و مجموع ۲۰۱ کیلوگرم

سه وزنه بردار برتر جوانان دسته ۵۶ کیلوگرم:
۱- پیمان دهقانی (عقاب نیروی هوایی) : حرکت یکضرب ۸۰ کیلوگرم، حرکت دوضرب ۱۱۳ کیلوگرم و مجموع ۱۹۳ کیلوگرم
۲- یوسف عبدلی (شرکت ملی حفاری اهواز) : حرکت یکضرب ۸۶ کیلوگرم، حرکت دوضرب ۱۰۶ کیلوگرم و مجموع ۱۹۲ کیلوگرم
۳- سعید قره داغی (نور همدان) : حرکت یکضرب ۸۱ کیلوگرم، حرکت دوضرب ۱۰۸ کیلوگرم و مجموع ۱۸۹کیلوگرم


سه وزنه بردار برتر بزرگسالان دسته ۶۲ کیلوگرم:
۱- حافظ قشقایی (رعد پدافند) : حرکت یکضرب ۱۱۴ کیلوگرم، حرکت دوضرب ۱۴۹ کیلوگرم و مجموع ۲۶۳ کیلوگرم
۲- یعقوب پشوتنی(بیمه رازی) : حرکت یکضرب ۱۱۳ کیلوگرم، حرکت دوضرب ۱۴۸ کیلوگرم و مجموع ۲۶۱کیلوگرم
۳- مهران قاسم زاده (شرکت ملی حفاری اهواز) : حرکت یکضرب ۱۲۰ کیلوگرم، حرکت دوضرب ۱۳۹ کیلوگرم و مجموع ۲۵۹ کیلوگرم

سه وزنه بردار برتر جوانان دسته ۶۲ کیلوگرم:
۱- مهران قاسم زاده (شرکت ملی حفاری اهواز) : حرکت یکضرب ۱۲۰ کیلوگرم، حرکت دوضرب ۱۳۹ کیلوگرم و مجموع ۲۵۹ کیلوگرم
۲- حسین نجفی (نور همدان) : حرکت یکضرب ۱۰۸ کیلوگرم، حرکت دوضرب ۱۳۱ کیلوگرم و مجموع ۲۳۹ کیلوگرم
۳- احسان قیصریه (عقاب نیروی هوایی) : حرکت یکضرب ۱۰۱ کیلوگرم، حرکت دوضرب ۱۲۲ کیلوگرم و مجموع ۲۲۳ کیلوگرم

سه وزنه بردار برتر بزرگسالان دسته ۶۹کیلوگرم:
۱- مصطفی زارعی (رعد پدافند) : حرکت یکضرب ۱۳۲ کیلوگرم، حرکت دوضرب ۱۵۶ کیلوگرم و مجموع ۲۸۸ کیلوگرم
۲- اسحاق ذعاب (رعد پدافند) : حرکت یکضرب ۱۲۶ کیلوگرم، حرکت دوضرب ۱۵۷ کیلوگرم و مجموع ۲۸۳ کیلوگرم
۳- کیومرث مقدسی (بیمه رازی) : حرکت یکضرب ۱۲۱ کیلوگرم، حرکت دوضرب ۱۵۶ کیلوگرم و مجموع ۲۷۷ کیلوگرم

سه وزنه بردار برتر جوانان دسته ۶۹ کیلوگرم:
۱- ابوالفضل جمعه پور (مناطق نفت خیز جنوب خوزستان) : حرکت یکضرب ۱۱۷ کیلوگرم، حرکت دوضرب ۱۵۲ کیلوگرم و مجموع ۲۶۹ کیلوگرم
۲- نیما نعمتی (عقاب نیروی هوایی) : حرکت یکضرب ۱۱۳ کیلوگرم، حرکت دوضرب ۱۴۳ کیلوگرم و مجموع ۲۵۶ کیلوگرم
۳- مهدی دویرانی (نور همدان) : حرکت یکضرب ۱۰۸ کیلوگرم، حرکت دوضرب ۱۳۹ کیلوگرم و مجموع ۲۴۷ کیلوگرم


سه وزنه بردار برتر دسته ۷۷کیلوگرم بزرگسالان:

۱- محمد نیری(بیمه رازی) : یکضرب ۱۴۱ کیلوگرم، دوضرب ۱۸۰ کیلوگرم و مجموع ۳۲۱ کیلوگرم

۲- حسین سلطانی (ملی حفاری) : یکضرب ۱۴۳ کیلوگرم، دوضرب ۱۷۵ کیلوگرم و مجموع ۳۱۸ کیلوگرم

۳- میرمصطفی جوادی (عقاب نیروی هوایی) : یکضرب ۱۴۰کیلوگرم، دوضرب ۱۷۶ کیلوگرم و مجموع ۳۱۶کیلوگرم

سه وزنه بردار برتر دسته ۷۷کیلوگرم جوانان:

۱- حسین سلطانی (ملی حفاری) : یکضرب ۱۴۳ کیلوگرم، دوضرب ۱۷۵ کیلوگرم و مجموع ۳۱۸ کیلوگرم

۲- میرمصطفی جوادی (عقاب نیروی هوایی) : یکضرب ۱۴۰کیلوگرم، دوضرب ۱۷۶ کیلوگرم و مجموع ۳۱۶کیلوگرم

۳- پوریا اکبری (نیروی زمینی) : یکضرب ۱۲۵ کیلوگرم، دوضرب ۱۵۵ کیلوگرم و مجموع ۲۸۰ کیلوگرم

سه وزنه بردار برتر دسته ۸۵ کیلوگرم بزرگسالان :
۱- مسعود چترایی (بیمه رازی) : یکضرب ۱۴۷ کیلوگرم، دوضرب ۱۸۴ کیلوگرم و مجموع ۳۳۱ کیلوگرم
۲- عباس زندی (رعد پدافند) : یکضرب ۱۴۳ کیلوگرم، دوضرب ۱۷۵ کیلوگرم و مجموع ۳۱۸ کیلوگرم
۳- علی نیلغاز (تعاونی انقلاب شهریار) : یکضرب ۱۳۲کیلوگرم، دوضرب ۱۶۳ کیلوگرم و مجموع ۲۹۵ کیلوگرم

سه وزنه بردار برتر دسته ۸۵ کیلوگرم جوانان :
۱- رضا قاسم نیا (مناطق نفت خیز جنوب خوزستان) : یکضرب ۱۳۱ کیلوگرم، دوضرب ۱۵۷ کیلوگرم و مجموع ۲۸۸ کیلوگرم
۲- اسماعیل رضاتبار (کوثر ساری) : یکضرب ۱۳۰کیلوگرم، دوضرب ۱۵۵ کیلوگرم و مجموع ۲۸۵ کیلوگرم
۳- محمد حسینی (نیروی زمینی) : یکضرب ۱۲۰ کیلوگرم، دوضرب ۱۵۰ کیلوگرم و مجموع ۲۷۰ کیلوگرم

سه وزنه بردار برتر دسته ۹۴ کیلوگرم:

۱- سهراب مرادی (بیمه رازی) : یکضرب ۱۸۹ کیلوگرم، دوضرب ۱۸۴ کیلوگرم و مجموع ۳۳۱ کیلوگرم (رکوردهای بازیهای آسیایی)
۲- امیر حقوقی (بیمه رازی) : یکضرب ۱۷۰ کیلوگرم، دوضرب ۱۷۵ کیلوگرم و مجموع ۳۱۸ کیلوگرم
۳- محمد زارعی (مناطق نفت خیز جنوب خوزستان) : یکضرب ۱۶۰ کیلوگرم، دوضرب ۱۷۶ کیلوگرم و مجموع ۳۱۶کیلوگرم


سه وزنه بردار برتر دسته ۱۰۵کیلوگرم بزرگسالان:
۱- رضا بیرالوند (ملی حفاری) : حرکت یکضرب ۱۸۰ کیلوگرم، حرکت دوضرب ۲۲۰ کیلوگرم و مجموع ۴۰۰ کیلوگرم
۲- یاسین باقری (ملی حفاری) : حرکت یکضرب ۱۶۷ کیلوگرم، حرکت دوضرب ۲۱۱ کیلوگرم و مجموع ۳۷۸ کیلوگرم
۳- رضا فلاحی (رعد پدافند) : حرکت یکضرب ۱۵۶ کیلوگرم، حرکت دوضرب ۲۰۰ کیلوگرم و مجموع ۳۵۶کیلوگرم

سه وزنه بردار برتر دسته ۱۰۵ کیلوگرم جوانان:
۱- رحمان اورامه (مناطق نفت خیز جنوب خوزستان) : حرکت یکضرب ۱۵۰ کیلوگرم، حرکت دوضرب ۲۰۰ کیلوگرم و مجموع ۳۵۰ کیلوگرم
۲- رسول معتمدی (نور همدان) : حرکت یکضرب ۱۶۰ کیلوگرم، حرکت دوضرب ۱۸۸ کیلوگرم و مجموع ۳۴۸ کیلوگرم
۳- امیر عزیزی(ملی حفاری) : حرکت یکضرب ۱۵۸ کیلوگرم، حرکت دوضرب ۱۸۹ کیلوگرم و مجموع ۳۴۷ کیلوگرم

سه وزنه بردار برتر بزرگسالان دسته ۱۰۵+کیلوگرم:
۱- بهداد سلیمی (بیمه رازی) : حرکت یکضرب ۲۰۸ کیلوگرم، حرکت دوضرب ۲۵۳ کیلوگرم و مجموع ۴۶۱ کیلوگرم
۲- سعید علی حسینی (بیمه رازی) : حرکت یکضرب ۲۰۸ کیلوگرم، حرکت دوضرب ۲۴۸کیلوگرم و مجموع ۴۵۶کیلوگرم
۳- محسن دادرس (مناطق نفت خیز جنوب خوزستان) : حرکت یکضرب ۱۹۰ کیلوگرم، حرکت دوضرب ۲۲۵ کیلوگرم و مجموع ۴۱۵کیلوگرم

سه وزنه بردار برتر جوانان دسته ۱۰۵+ کیلوگرم:
۱- علی داودی (ملی حفاری) : حرکت یکضرب ۱۸۰ کیلوگرم، حرکت دوضرب ۲۱۰ کیلوگرم و مجموع ۳۹۰ کیلوگرم
۲- سید علی حسینی (عقاب) : حرکت یکضرب ۱۶۰کیلوگرم، حرکت دوضرب ۲۰۷ کیلوگرم و مجموع ۳۶۷ کیلوگرم
۳- رضا حسن پور (کوثر ساری) : حرکت یکضرب ۱۵۵ کیلوگرم، حرکت دوضرب ۲۰۴ کیلوگرم و مجموع ۳۵۹ کیلوگرم

تگ ها


اخبار روز وزنه‌برداری