سمیعی و شکوری بدون گفتگو با خبرنگاران محل باشگاه را ترک کردند/ ویدیو

سمیعی و شکوری بدون گفتگو با خبرنگاران محل باشگاه را ترک کردند ......

سمیعی و شکوری بدون گفتگو با خبرنگاران محل باشگاه را ترک کردند

تگ ها


پرسپولیس تهران جعفر سمیعی ابراهیم شکوری ویدیو ویدئو فوتبال ایران لیگ برتر خلیج فارس فوتبال