سند تک‌برگی ورزشگاه درفشی‌فر به نام پرسپولیس می خورد

مهدی رسول پناه امروز شنبه به اتفاق مسئولان در ورزشگاه شهید درفشی فر حضور پیدا کرد تا اقدامات مربوط به سندزنی ورزشگاه درفشی فر به اسم باشگاه پرسپولیس را انجام دهد....

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، مهدی رسول پناه امروز شنبه به اتفاق مسوولانی از اداره ثبت زیبا دشت و وزارت ورزش و جوانان در ورزشگاه شهید درفشی فر حضور پیدا کردند. دلیل این حضور انجام اقدامات برای صدور سند تک برگی مجموعه ورزشی شهید درفشی فر به نام باشگاه پرسپولیس بود.

ورزشگاه درفشی فر طی سال های گذشته معارض داشت ولی پس از پیگیری های اخیر توسط باشگاه پرسپولیس که با همکاری وزارت ورزش و جوانان همراه بود، این مشکل مرتفع شد که در روزهای گذشته با تقدیر مهدی رسول پناه از دادسرای حفظ حقوق بیت‌المال وزارت ورزش وجوانان ومدیرکل حقوقی وزارت ورزش همراه بود.

در جریان این حضور، مرتضی فلاح مدیر کل حقوقی وزارت ورزش و جوانان، مهرآسا، رئیس اداره ثبت زیبا دشت، همچنین مسئول اداره املاک وزارت ورزش و جوانان، نقشه بردار اداره ثبت و تعداد دیگری از مسوولان بخش‌های مربوطه حضور داشتند.

تگ ها


ورزشگاه درفشی فر باشگاه پرسپولیس مهدی رسول پناه