سه اجرای برتر مسابقات جهانی «شیرجه از صخره» (2016)

ششمین دوره مسابقات دیدنی پرش از صخره با قهرمانی سرجیو گازمن از مکزیک به پایان رسید ......

ششمین دوره مسابقات دیدنی پرش از صخره با قهرمانی «سرجیو گازمن» از مکزیک به پایان رسید. اما در مجموع امتیازات «گری هانت» از بریتانیا اول است. سه اجرای برتر این مسابقات را ببینید.

تگ ها


شنا