سه اشکال اساسی در نامه فتحی به سازمان لیگ/عکس

مدیرعامل باشگاه استقلال نامه ای را به سازمان لیگ ارسال کرد که ابهامات زیادی دارد....

مدیرعامل باشگاه استقلال نامه ای را به سازمان لیگ ارسال کرد که ابهامات زیادی دارد.

به گزارش مدال،فتحی در جایگاه مدیرعامل باشگاه استقلال از قوانین جدید که بخشیده شدن کارت را به اشتباه داور در تشخيص بازیکن خاطی محدود کرده  اطلاع ندارد و از سویی دیگر در نامه خود به سازمان  لیگ  قید نکرده است که اخطار کدام بازیکن باید بررسی شود.
او در این نامه با مرجع مورد نظرجهت بررسی هم اشاره نکرده و نگفته اگر منظورش فرشید اسماعیلی است کدام اخطار او صحیح نبوده. یعنی از عدم آگاهی قوانین تا سه اشکال اساسی در این نامه مهم دیده می شود.

بیشتربخوانید:

قوانین جدید به ضرر استقلال

سه اشکال اساسی در نامه فتحی به سازمان لیگ/عکس

تگ ها


لیگ برتر فوتبال ایران نامه عجیب فتحی به سازمان لیگ محرومیت اسماعیلی فوتبال