سه باری که کریس رونالدو تعویض شد و بازی را درآورد!

مجموعه‌ای زیبا از هنر رونالدو به عنوان بازیکن تعویضی....

مرور درخشش رونالدو در سه بازی ماندگار که به عنوان بازیکن تعویضی به زمین آمد.