سه بازیکن آبی پوشان مبتلا به کرونا

پاسخ تست کرونای سه تن از اعضای تیم فوتبال استقلال خوزستان مثبت اعلام شد....

 اعضای تیم فوتبال استقلال خوزستان پس از انتشار دستورالعمل های بهداشتی از سوی فدراسیون پزشکی ورزشی و صدور مجوز از سرگیری فعالیت های ورزشی من جمله تمرینات و مسابقات مطابق پروتکل های بهداشتی ارائه شده طی دو مرحله در تست کرونا شرکت کردند.

در اولین مرحله تست کرونا، پاسخ تست تمامی اعضای تیم استقلال خوزستان منفی اعلام شد اما در پاسخ دومین مرحله تست گیری، تست کرونای سه نفر از اعضای این تیم مثبت اعلام شد که بلافاصله این سه نفر از اردوی این تیم در اهواز خارج و راهی قرنطینه شدند.

تگ ها


استقلال خوزستان