سه تفنگدار بایرن؛ لواندوفسکی، مولر، گورتزکا

در این ویدیو نگاهی داریم به عملکرد سه تفنگدار بایرن مونیخ یعنی لواندوفسکی، مولر و گورتزکا در ترکیب این تیم ......

در این ویدیو نگاهی داریم به عملکرد سه تفنگدار بایرن مونیخ یعنی لواندوفسکی، مولر و گورتزکا در ترکیب این تیم.

تگ ها


بایرن مونیخ فوتبال