سه قاب از جنجال امروز مسجد سلیمان؛ وقتی آقا معلم به سیم آخر زد!

دیدار امروز نفت مسجد سلیمان و نساجی جنجال‌هایی را به همراه داشت....

دیدار امروز نفت مسجد سلیمان و نساجی جنجال‌هایی را به همراه داشت.

مجید جلالی و دستیارانش به شدت به داوری دیدار امروز تیم‌شان برابر نفت مسجد سلیمان اعتراض دارند.

به گزارش مدال، تساوی امروز نفت و نساجی در حالی رقم خورد که تیم جلالی در آخرین ثانیه ها و روی یک ضربه پنالتی برد را با تساوی عوض کرد.

بعد از این بازی باشگاه نساجی به شدت از تیم داوری انتقاد کرد و سه تصویر از اعتراضات امروز از سوی این باشگاه منتشر شد که در ادامه مشاهده می کنید:

 

سه قاب از جنجال امروز مسجد سلیمان؛ وقتی آقا معلم به سیم آخر زد!
سه قاب از جنجال امروز مسجد سلیمان؛ وقتی آقا معلم به سیم آخر زد!
سه قاب از جنجال امروز مسجد سلیمان؛ وقتی آقا معلم به سیم آخر زد!