سه مهار برتر رانندگان در مسابقات موتو جی پی 2017

منتخبی از سه مهار برتر رانندگان در مسابقات این فصل موتو جی پی تقدیم تان می شود ......

منتخبی از سه مهار برتر رانندگان در مسابقات این فصل موتو جی پی تقدیم تان می شود. به نظرتان کدام شان واکنش بهتری داشته اند؟

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس