سه واکنش متوالی دروازه‌بانان بوندسلیگا در سه ثانیه/ ویدیو

در این ویدیو، واکنش های متوالی و استثنایی دروازه بانان لیگ بوندسلیگا نمایش داده می شود....

سه واکنش متوالی دروازه‌بانان لیگ آلمان را مرور می کنید.