سه گل‌ نوروزی، عالیشاه و علیپور به نفت مسجدسلیمان در سال 1393/ ویدیو

هادی نوروزی، امید عالیشاه و علی علیپور در سال 1393 به نفت مسجد سلیمان گلزنی کردند....

در این ویدیو، گل های هادی نوروزی امید عالیشاه و علی علیپور به نفت مسجدسلیمان در سال 1393 را مرور می کنید.