سوارکار زن ایرانى به عنوان دوازدهمى رسید

صبح امروز در رشته سوارکارى و در بخش درساژ نماینده ایران به مصاف حریفان خود رفت ......

صبح امروز در رشته سوارکارى و در بخش درساژ نماینده ایران به مصاف حریفان خود رفت.
"لیتا سهیلا سهى" که یکى از ٢٧ شرکت کننده حاضر در بخش درساژ بود، در پایان به عنوان دوازدهمى دست پیدا کرد.
سهى که تنها نماینده زن ایران در رشته سوارکارى است، در نیمه بالایى جدول قرار گرفت و با رتبه دوازدهمى به کارش پایان داد.

تگ ها


بازی‌های آسیایی 2018 سوارکاری