سوالات بی پاسخ درباره درآمد میلیاردی سامانه هواداری

4 ماه است که سامانه هواداری پیامکی سرخابی با باشگاه ها قطع همکاری کرده است ......

4 ماه است که سامانه هواداری پیامکی سرخابی با باشگاه ها قطع همکاری کرده است. یک سوال: پول روزانه کسر شده از هواداران بواسطه این سامانه در این4 ماه به جیب چه کسی می رود؟

، مهرماه سال 94 شرکتی تحت عنوان "نگاه پردازان امین سیما کیش" با عقد قراردادی با باشگاه های استقلال و پرسپولیس تعهد داد تا در قبال انجام کارهای تبلیغاتی و همین طور دریافت کمک های مالی هواداران از طریق پیامک درصد موثری از درآمد حاصله را به نفع خود و اپراتور همراه اول برداشت کند و مابقی درآمد را به سرخابی های پایتخت بدهد اما با گذشت نزدیک به دو سال از این قرارداد، باشگاه پرسپولیس و شرکت مذکور با یکدیگر دچار مشکل شدند تا اینکه در نهایت پرسپولیس حاضر به تمدید و ادامه قرارداد مذکور نشد.

طبق همکاری دو طرف، هواداران باید عددی را به یک سامانه هواداری ارسال می کردند تا روزانه حداقل 200 تومان از حساب آن ها کسر شده و به حساب این شرکت تبلیغاتی واریز شود. طبق آخرین برآوردها در روزهای اوج همکاری دو طرف سامانه هواداری باشگاه پرسپولیس چیزی حدود 600 هزار عضو داشته است و در باشگاه استقلال هم حدود 500 هزار نفر عضو بوده اند.

با یک حساب سرانگشتی می توان گفت یک میلیون و 100 هزار نفر حداقل روزی 200 تومان به حساب شرکت نگاه پردازانه امین سیمای کیش واریز می کردند. یعنی این شرکت باید چیزی حدود 6 میلیارد و 600 میلیون تومان در ماه پول به حسابش واریز می شد تا با کسر درصد حدود 50 درصدی مابقی را به حساب باشگاه ها واریز کند.

اگر قرارداد دو ساله این شرکت را هم در نظر بگیریم، 158 میلیارد و 400 میلیون تومان درآمد حاصله بوده که 50 درصد آن به باشگاه ها و مابقی در حساب اسپانسر باقی می ماند.

اینکه این همه درآمد چگونه و چرا باید نصیب یک شرکت واسط شود موضوعی است که باید مدیران پرسپولیس و استقلال و حراست وزارت ورزش و نهادهای نظارتی پاسخگوی آن باشند.

جیب هواداران و کام آقایان!

اکنون حدود 4 ماه از زمان پایان قرارداد شرکت تبلیغاتی مذکور و باشگاه های استقلال و پرسپولیس می گذرد و در این بین کسی دقیقا نمی داند که پول کسر شده از حساب هواداران سرخابی عضو این سامانه در این 4 ماه به جیب چه کسی رفته است؟

اگر پس از قطع همکاری سرخابی ها با سامانه از این حدود یک میلیون و 100 هزار هوادار 800 هزار عضو با این سامانه قطع ارتباط کرده باشند، اکنون در بدترین پیش بینی باید این سامانه حدود 300 هزار نفر عضو هوادار سرخابی داشته باشد. هوادارانی که نادانسته هنوز هم روزانه مبلغ 200 تومان از حساب شان برداشت می شود و به جیب آقایان می رود.

با یک حساب ساده 7 میلیارد و 200 میلیون در طی 4 ماه این 300 هزار نفر پول به این سامانه داده اند. پولی که هوادران نادانسته از حساب شان هم چنان به امید کمک به استقلال و پرسپولیس کم می شود.

چند سوال:

پول میلیاردی کسب شده پس از فسخ قرارداد با سامانه، دقیقا به جیب چه کسی رفته است؟

چرا باشگاه های استقلال و پرسپولیس و شخص "طاهری" مدیرعامل مستعفی پرسپولیس در این مدت به هواداران پرسپولیس نگفته اند که از عضویت در این سامانه خارج شوند؟ آیا ابزار اطلاع رسانی نداشته اند؟

چرا سامانه ای هواداری دو باشگاه پرطرفدار باید بنام شخصی خارج از این باشگاه ها ثبت شود؟

سامانه ای که با کمک نام های بزرگ استقلال و پرسپولیس و هواداران میلیونی آنها معروف شده چرا باید در اختیار یک فرد و اپراتور طرف قراردادش باشد؟

چرا اپراتور همراه اول در مقابل این موضوع سکوت کرده و اقدام به قطع عضویت هواداران از این سامانه نمی کند؟

 چرا نهادهای نظارتی و حراستی به این مساله ورود نکرده اند تا حق باشگاه ها را از این اسپانسر بگیرند؟

چرا نتایج برسی ها و تخلفات گسترده مالی این شرکت به طور شفاف اطلاع رسانی نمی شود؟

 

تگ ها


اخبار روز لیگ برتر خلیج فارس فوتبال