سوال روز «مدال»؛ 13 خرداد 1397

در اوایل بازگشت برانکو ایوانکوویچ به فوتبال ایران حواشی و تنشهای دنبالهداری بین او و سرمربی تیم ملی ایران به وجود آمد ......

در اوایل بازگشت برانکو ایوانکوویچ به فوتبال ایران حواشی و تنش‌های دنباله‌داری بین او و سرمربی تیم ملی ایران به وجود آمد. این تنش‌ها و حواشی در مقاطع مختلف گریبان‌گیر تیم ملی و باشگاه پرسپولیس بوده و مشکلات زیادی برای دو طرف ایجاد کرده است. سؤال روز مدال هم در همین مورد است. به نظر شما این مشکلات بین برانکو و کارلوس کیروش به تیم ملی ایران در جام جهانی صدمه خواهد زد یا نه؟ با مدال همراه باشید.

تگ ها


فوتبال