سوتی بزرگ «هوگو لوریس» در ثانیه آخر بازی برابر سوئد

هوگو لوریس، دروازه بان تیم ملی فرانسه در آخرین ثانیه های بازی برابر سوئد با این سوتی بزرگ تیمش بازنده میدان کرد تا سیل انتقادات به سمت او سرازیر شود ......

هوگو لوریس، دروازه بان تیم ملی فرانسه در آخرین ثانیه های بازی برابر سوئد با این سوتی بزرگ تیمش بازنده میدان کرد تا سیل انتقادات به سمت او سرازیر شود.

تگ ها


طنز ورزشی هوگو لوریس فوتبال