سوتی تاریخی دروازه‌بان در لیگ آلمان

......

اشتباهات دروازه‌بانی بخش جدا نشدنی از فوتبال هستند. اما به نظر شما آیا می‌توان اسم این حرکت را اشتباه دروازه‌بانی گذاشت یا چنین حرکتی بیش از یک اشتباه است؟

تگ ها


طنز ورزشی Bundesliga فوتبال