سوتی ترین توقف های تاریخ مسابقات «فرمول یک»

رانندگان مسابقات دشوار فرمول یک طی مسیر چند بار به دلایل متوقف مجبور به توقف و چک کردن ماشین هایشان هستند اما عجله و اضطرابشان باعث می شود هر از گاه این طور که می بینید به جایگاه بروند ......

رانندگان مسابقات دشوار فرمول یک طی مسیر چند بار به دلایل متوقف مجبور به توقف و چک کردن ماشین هایشان هستند اما عجله و اضطرابشان باعث می شود هر از گاه این طور که می بینید به جایگاه بروند.

تگ ها


اکستریم طنز ورزشی اکستریم اسپورتس