سوتی دوباره دروازه بان هرتابرلین

رونی آرنشتاین، دروازه بان تیم هرتابرلین برای دومین هفته متوالی سوتی داد و سایه توپ را زد تا دروازه تیمش برابر لایپزیک باز شود ......

رونی آرنشتاین، دروازه بان تیم هرتابرلین برای دومین هفته متوالی سوتی داد و سایه توپ را زد تا دروازه تیمش برابر لایپزیک باز شود. 

تگ ها


طنز ورزشی هرتابرلین Bundesliga فوتبال