سوتی عجیب واگنر جلوی دروازه خالی

در این ویدیو نگاهی داریم به موقعیت صد در صد گلی که ساندرو واگنر در جلوی دروازه خالی راهی اوت کرد ......

در این ویدیو نگاهی داریم به موقعیت صد در صد گلی که ساندرو واگنر در جلوی دروازه خالی راهی اوت کرد.

تگ ها


فوتبال