سوتی پشت سوتی که می گن همینه!

معنای واقعی سوتی پشت سوتی را در این ویدیوی جالب از فوتبال محلات می توانید ببینید ......

معنای واقعی سوتی پشت سوتی را در این ویدیوی جالب از فوتبال محلات می توانید ببینید. وقتی دروازه بان توپ را به مهاجم حریف لو می دهد و یکی دیگر از مهاجمان حریف سوتی او را با سوتی بزرگتری جبران می کند. 

تگ ها


طنز ورزشی فوتبال