سورپریز سرکاری پاریسی ها برای «کیلین امباپه»

پاریسی ها که از اول فصل با مقایسه ام باپه و شخصیت کارتون لاک پشت های نینجا سر به سر او می گذاشتند با این هدیه باب شوخی را از سر گرفتند ......

پاریسی ها که از اول فصل با مقایسه ام باپه و شخصیت کارتون لاک پشت های نینجا سر به سر او می گذاشتند با این هدیه باب شوخی را از سر گرفتند.

تگ ها


طنز ورزشی پاری سن ژرمن لوشامپیونه فرانسه فوتبال