سوسا در فرانسه؛ گزینه مربیگری رم، بوردو را انتخاب کرد

پائولو سوسا بعد از اخراج دیفرانچسکو به عنوان محتملترین گزینه مربیگری گرگها مطرح شد، اما او با رد پیشنهاد آس رم، ترجیح داد به لیگ فرانسه و باشگاه بوردو برود ......

پائولو سوسا بعد از اخراج دیفرانچسکو به عنوان محتملترین گزینه مربیگری گرگها مطرح شد، اما او با رد پیشنهاد آس رم، ترجیح داد به لیگ فرانسه و باشگاه بوردو برود ...

پائولو سوسا بعد از اخراج دی‌فرانچسکو به عنوان محتمل‌ترین گزینه مربیگری گرگ‌ها مطرح شد، اما او با رد پیشنهاد آس رم، ترجیح داد به لیگ فرانسه و باشگاه بوردو برود. این مربی پرتغالی با قراردادی 4 ساله به بوردو ملحق شد تا این تیم رده سیزدهمی که در حال نزدیک شدن به منطقه سقوط جدول بود را از بحران خارج کند. بوردو در حال حاضر با 32امتیاز در رده سیزدهم جدول قرار دارد و فاصله‌اش با منطقه سقوط در حال حاضر 12امتیاز است. بوردو با کسب سهمیه لیگ اروپا هم 11امتیاز فاصله دارد.