سوپرمدل‌های ایتالیا؛ محصول مشترک آرمانی و آتزوری

فدراسیون فوتبال ایتالیا با توافق برای قراردادی 4 ساله از این پس لباسهای رسمی برند جورجیو آرمانی را به تن ملی پوشان خواهد کرد ......

فدراسیون فوتبال ایتالیا با توافق برای قراردادی 4 ساله از این پس لباسهای رسمی برند جورجیو آرمانی را به تن ملی پوشان خواهد کرد ...

فدراسیون فوتبال ایتالیا با توافق برای قراردادی 4 ساله از این پس لباس‌های رسمی برند جورجیو آرمانی را به تن ملی پوشان خواهد کرد. شاگردان مانچینی بعد از مراسم معرفی اسپانسر جدید با لباس‌های رسمی تیم ملی ایتالیا مقابل دوربین ها قرار گرفتند.