سوپر سیو دروازه‌بان دورتموند روی ضربه مکس کروزه/ ویدیو

دروازه‌بان دورتموند واکنش زیبایی در دیدار با وردربرمن داشت...

سوپر سیو دروازه بان دورتموند روی ضربه مکس کروزه را تماشا می کنید.