سوپر گل عزت اله پورقاز؛ سپاهان1- 0پرسپولیس

گل اول سپاهان را تماشا می کنید. ......

گل اول سپاهان را تماشا می کنید.