سوژه روز: اختلاف پروین و دایی درمورد هدایتی/ ویدیو

علی پروین سعی دارد در حمایت از هدایتی امضا جمع کند، اما علی دایی درست برعکس، انتقادات ویژه‌ای را مطرح می‌کند....

سوژه امروز مدال، بررسی حواشی پیش آمده درباره حسین هدایتی است. علی پروین از او حمایت اما علی دایی از او انتقاد می‌کند. نظر شما چیست؟ حق با کدام است؟