سوژه روز: باخت ایران به ژاپن از نگاه جامعه‌شناسانه؛ تسلسل دوار تاریخ!

ما همه مربیان بزرگ را بد بدرقه می‌کنیم و همچنان به شکلی قدیمی گل می‌خوریم....

در ویدئویی اختصاصی سعی کردیم باخت ایران را از نگاهی دیگر بررسی کنیم.

تگ ها


فوتبال ویدئو ایران ژاپن جام ملتهای آسیا سوژه روز ایران ژاپن فوتبال