سوژه روز: بچه شهرستانی!/ ویدیو

وریا غفوری، علی کریمی، فرهاد مجیدی و دیگران با ورود به موضوعات اجتماعی رئیس کمیته انضباطی را عصبانی کردند....

سوژه امروز مدال، بازیکنانی هستند که غیر از هنرنمایی در زمین چمن، فعالیت‌های غیر فوتبالی زیادی دارند. ویدیوی سوژه روز پیش روی شماست.