سوژه روز: جدال آبی‌ها و وزارت ورزش ادامه دارد/ ویدیو

هواداران تیم استقلال از وزارت ورزش گله دارند و صفحه سلطانی‌فر را از دسترس خارج کرده‌اند....

جنگ و جدل بین هواداران استقلال و وزیر ورزش ادامه دارد. به نظر شما حق با هواداران استقلال است؟