سوژه روز: جنگ بیانیه‌ها از باشگاه‌ها تا زمین چمن/ ویدیو

هر روز اعتراضات به داوری در لیگ برتر بیشتر از قبل می‌شود و باشگاه‌ها نیز با انتشار بیانیه به این مشکل دامن می‌زنند....

سوژه روز مدال بررسی باشگاه و اعتراضات به داوری است. ویدیویی مشاهده کنید از بررسی این مسئله توسط مدال.