سوژه روز: حالا استقلال به ساحل آرامش می رسد؟

امروز علی خطیر در نشستی خبری به بازگویی برخی مسائل پرداخت که جنجال های زیادی به پا کرد. سوژه امروز را از دست ندهید...

به گزارش مدال، طی روزهای اخیر استقلال کانون جنجال و حاشیه و استعفا بود، باید دید حالا و با قبول استعفای خطیر  این باشگاه مردمی به ساحل آرامش می رسد؟

امروز علی خطیر در نشستی خبری به بازگویی برخی مسائل پرداخت که جنجال های زیادی به پا کرد. سوژه امروز را از دست ندهید.

بیشتر بخوانید:

واکنش جالب منزوی به نشست خبری علی خطیر