سوژه روز: حق دیدن همه بازی‌های لیگ برتر ایران را ندارید!

برنامه‌ریزی بازی‌های لیگ برتر به گونه‌ای است که ساعت بازی‌ها با هم تداخل دارند....

دیدارهای لیگ برتر ایران طوری برنامه ریزی شده‌اند که طرفداران فوتبال نمی‌توانند بسیاری از بازی‌ها را به دلیل همپوشانی ببینند.

بیشتر بخوانید:

برنامه کامل بازی‌های لیگ برتر(98-99)