سوژه روز: خر برفت و خر برفت!/ ویدیو

طی هفته گذشته فوتبال ایران آنقدر سوژه و درگیری داشته که از اختلاس تا قتل و از علی کریمی تا فرهاد مجیدی رو در دل خود جای داده است...

سوژه امروز مدال بررسی حواشی فوتبال است که بیشتر از اخبار متن فوتبال مورد توجه قرار گرفته!