سوژه روز: روز مهندس بر مهندسین دنیای فوتبال مبارک!/ ویدیو

امروز روز مهندس است و در زمین چمن هم مهندسانی زیادی حضور داشته‌اند. کسانی که حملات تیم را سازماندهی می‌کنند یا مغز متفکر تیم هستند....

سوژه امروز مدال کسانی هستند که در دنیای فوتبال به مهندس معروفند.