سوژه روز: فوتبال ایران شبیه به سریال گیم آف ترونز/ ویدیو

سوژه روز مدال به بررسی شباهت‌های فوتبال ایران و سریال گیم آف ترونز پرداخته است....

فوتبال ایران شباهت هایی با سریال گیم آف ترونز دارد که فصل هشتم آن از دو روز پیش به نمایش درآمد و دنیا را تحت تاثیر خود قرار داد.

تگ ها


سوژه روز ویدئو لیگ برتر خلیج فارس فوتبال