سوژه روز: فوتبال بی صدا دست آورد حذف عادل/ ویدیو

عادل حذف شد، هم برنامه اش و هم گزارش هایش؛ خیلی‌ها حالا فوتبال را بدون صدای گزارشگر می بینند....

سوژه امروز مدال، عادل فردوسی‌پور است که ابتدا برنامه نودش حذف شد و با حذف او از صدا و سیما، حالا هوادارانش دلتنگ گزارش‌های او هستند.

تگ ها


سوژه روز ویدیو ویدئو عادل فردوسی‌پور فوتبال