سوژه روز: نقل و انتقالات و مبالغ میلیاردی برای بازیکنان خارجی/ ویدیو

در فوتبال ایران مبالغ زیادی برای بازیکنان خارجی هزینه می‌شود و این بازیکنان بازدهی مناسبی ندارند....

در فصل نقل و انتقالات فوتبال ایران، استقلال و پرسپولیس خریدهای خارجی انجام دادند که با توجه به مبالغ جا به جا شده، چندان هم ارزان قیمت به نظر نمی‌رسند. ویدیویی مشاهده کنید از بررسی این مقوله توسط مدال.