سوژه روز: پاتوسی؛ توفان سیاه استقلال/ ویدیو

هر قدمی که پاتوسی برمی دارد انگار روی قدمگاه تیام است چون هم مثل الماس می درخشد هم قراردادش بسیار ضعیف بسته شده و درخشش او در آسیا می تواند این بازیکن را از استقلال برای سال بعد بگیرد....

سوژه امروز مدال، بازیکن جدید استقلال است که انتقالش سر و صدایی زیاد در رسانه‌ها بر پا کرد. به نظر شما او مانند تیام فوق ستاره استقلال است؟