سوژه روز: کمیته های فنی در آشپزخانه!/ ویدیو

در کمیته فنی فدراسیون فوتبال در حالی انگار در مورد استعفای ظریف حرف زده‌اند که ناصر حجازی آنها را چلوکبابی و پروین آنها را کشک می نامید، راستی به این هم فکر کرده‌اید اگر کی‌روش جای کرانچار بود چه ننه من غریبم بازی در می آورد؟...

سوژه امروز مدال بررسی کمیته‌های فنی است. ویدیویی مشاهده کنید از بررسی این مسئله توسط مدال.