سوژه روز: گشتی در دنیای خبرها با چاشنی اقتصادی/ ویدیو

سوژه امروز مدال بررسی اخبار روز است. از مسائل اقتصادی فوتبالیست‌ها و عملکرد پاتوسی گرفته تا رنگ چمن ورزشگاه نفت مسجد سلیمان....

ویدیویی مشاهده کنید از سوژه روز مدال که امروز به تیتر‌ها و اخبار روز رسانه‌ها پرداخته است.