سوژه روز: 13 هزار کامنت فحش به 6 زبان زنده دنیا/داداش اشتباه می زنی!

زامبی های فضای مجازی چه کردند؟!...

کایل واکر بیچاره اگر می دانست با یک ضربه کله به جهانبخش اقوامش با 6 زبان زنده دنیا مورد حمله قرار می گیرند احتمالا به علیرضا تعارف می کرد به منچستر سیتی گل بزند.