سکوت درباره منشا، انگشت اشاره شفر به رحمتی و اسماعیلی

استقلال پس از شکست در دربی لحظات پرتنشی را پشت سر گذاشته است....

آبی‌های پایتخت پس از شکست در دربی پایتخت لحظات پرتنشی را سپری می‌کنند.
به گزارش خبرنگار مدال، اظهار نظر شفر مبنی بر اینکه پنالتی زن من پاتوسی بود نشان می دهد منشا بی دلیل اصرار به پنالتی زدن داشته و عامل باخت تیمش لقب گرفته. این وسط باید دید بین رحمتی و پاتوسی چه گذشته که اسماعیلی تبدیل به پنالتی زن تیم شده؟ در این شرایط و گیر و دار چرا منشا هم باید وارد بازی و تنش شود و چرا شفر درباره او هیچ چیزی نگفته اما درباره رحمتی و گفت و گویش با پاتوسی توضیح می دهد و از سویی دیگر بار دیگر ربط و بی ربط پای  خطیر را به میان کشیده و او  را غیر مستقیم متهم می کند به خوشحال بودن از باخت تیم