سکوت فدراسیون فوتبال

در حالی که کنفدراسیون فوتبال آسیا از لغو قانون بازی در زمین بیطرف در لیگ قهرمانان آسیا خبر داده است اما فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران نسبت به این خبر هیچ واکنشی نشان نمیدهد و مسئولان و مقامات فداسیون فوتبال ترجیح دادند که در قبال این خبر فقط سکوت کنند که علت این سکوت احتیاط مسئولان فدراسیون فوتبال است زیرا پیش از این یک بار کمیته مسابقات لیگ قهرمانان آسیا اعلام کرد که تیمهای عربستاین باید در ایران به مصاف حریفان خود بروند اما این مصوبه از سوی AFC به مرحله اجرا در نیامد و مسئولان عربستانی هم با اعمال نفوذ خود آن مصوبه را به نوعی زیرپا گذاشتند ......

در حالی که کنفدراسیون فوتبال آسیا از لغو قانون بازی در زمین بی‌طرف در لیگ قهرمانان آسیا خبر داده است اما فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران نسبت به این خبر هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد و مسئولان و مقامات فداسیون فوتبال ترجیح دادند که در قبال این خبر فقط سکوت کنند که علت این سکوت احتیاط مسئولان فدراسیون فوتبال است زیرا پیش از این یک بار کمیته مسابقات لیگ قهرمانان آسیا اعلام کرد که تیم‌های عربستاین باید در ایران به مصاف حریفان خود بروند اما این مصوبه از سوی AFC به مرحله اجرا در نیامد و مسئولان عربستانی هم با اعمال نفوذ خود آن مصوبه را به نوعی زیرپا گذاشتند

تگ ها


اخبار روز AFC Champions League فوتبال