سگ سمج در نقش «جیمی جامپ»

در بازی لیگ شمال انگلیس بین هالِسوون تاون و اسکل یونایتد یگ سگ بازیگوش در نقش جیمی جامپ به زمین بازی آمد و باعث شد بازی هفت دقیقه متوقف شود ......

در بازی لیگ شمال انگلیس بین هالِسوون تاون و اسکل یونایتد یگ سگ بازیگوش در نقش جیمی جامپ به زمین بازی آمد و باعث شد بازی هفت دقیقه متوقف شود.

تگ ها


فوتبال