سیاه جامگان نفس های آخر را می کشد؟/

میثاقیان نسخه تیم مشهدی را پیچید به گزارش خبرنگار مدال، ت ......

میثاقیان نسخه تیم مشهدی را پیچید

به گزارش خبرنگار مدال، تیم فوتبال سیاه جامگان مشهد که در رقابت های لیگ دسته اول حضور دارد این روزها آخرین نفس های خود را می کشد.

این تیم معوقاتی به طلبکارانش دارد که هنوز اقدامی برای تسویه با آنها نکرده است. این در حالی است که کمیته تعیین وضعیت فقط 2 هفته دیگر برای تعیین تکلیف با طلبکاران به این تیم فرصت داده است.

از میثاقیان با 300 میلیون بدهی از بزرگ ترین طلبکاران سیاه جامگان نام برده می شود و در صورتی که او و سایر طلبکاران رضایتشان جلب نشود، این تیم نیز بزودی راهی لیگ دسته دوم خواهد شد.

خداداد عزیزی روز گذشته گفته بود که در صورت پیدا نشدن اسپانسر این تیم منحل خواهد شد.

تگ ها


فوتبال